LAKS-monitor 2018: Algemeen resultatenoverzicht leerlingentevredenheid

Log in via home om de resultaten van je eigen school te bekijken.

Algemeen oordeel over school

63% positief

Inspraak
 

38% positief

Manieren en vormen van lesgeven

40% positief

ICT-gebruik

43% positief

Toetsing

53% positief

Docenten

71% positief

Gepersonaliseerd leren

49% positief

Motivatie en excellentie

51% positief

Onderwijsvoorzieningen

61% positief

Faciliteiten

45% positief

Leefbaarheid en sfeer

61% positief

Leren met een beperking

Log in om de scores van jouw school te bekijken    

Ervaren pestgedrag

90% positief

Organisatie op school

Log in om de scores van jouw school te bekijken    

Stage praktijkonderwijs

72% positief

 

In dit overzicht zie je hoe positief de Nederlandse scholier is over verschillende onderwijszaken.

Bij sommige onderwerpen kan geen score getoond worden. Dit heeft te maken met de manier waarop de tevredenheid is gemeten. Als jouw school heeft meegedaan aan de LAKS-monitor, dan kan je achter de inlog wel alle resultaten zien.
Geen inlogcode? Neem contact met ons op!

 

Een moment a.u.b.